Tecken & symtom

Symtomen av binjurecancer visar sig inte alltid. Både icke hormonproducerande adrenocorticalt carcinom och funktionstumörer kan orsaka följande:

 • Feber
 • Palpabel tumör
 • Ihållande smärta
 • Känsla av uppkördhet
 • Viktminskning

Andra symtom av funktionella adrenocorticalt carcinom beror på vilket hormon som överproduceras. Överproduktion av androgener ger vanligtvis inga symtom hos män, eftersom testiklarna producerar testosteron vilket är ett mer potent androgen. Det är mycket sällsynt att bröstförstoring (gynecomasti) uppkommer. En stor mängd androgen kan orsaka tidig pubertet hos barn och maskulina drag (dvs onormalt mycket ansikts- och kroppshår, mörk röst) hos kvinnor och barn.

Komplikationer

En funktionell adrenocortical tumör som producerar onormalt mycket hydrokortison kan resultera i Cushings syndrom. Ungefär 30-40 % av alla patienter med Cushings syndrom och binjuretumör diagnostiseras med binjurecancer. Symtom av Cushings syndrom är följande:

 • Utebliven menstruation (amenorrhea)
 • Uttalad rodnad
 • Onormal hårväxt
 • Lätt till blåmärken
 • Onormal hårväxt i ansiktet och på kroppen hos kvinnor (hirsutism)
 • Högt blodtryck (hypertension)
 • Förhöjt blodsocker, diabetes (hyperglycemia)
 • Ökat kroppsfett i ansiktet, nacken och buken
 • Urkalkning av skelettet (osteoporos); kan orsaka krökning av ryggraden
 • Svår akne
 • Avstannad växt hos barn
 • Strimmor på buken
 • Svaghet och förlust av muskelmassa

Conns syndrom orsakas av ökad produktion av binjurebarkhormonet aldosteron och kan komma från en tumör i binjurebarken. Symtom av Conns syndrom är följande:

 • Onormal törst (polydipsi)
 • Onormal mycket urinering (polyuri)
 • Högt blodtryck (hypertension)
 • Low level of potassium in the blood (hypokalemia)
 • Låg kaliumnivå i blodet (hypokalemi)

Kännetecknet för pheochromocytom är plötslig eller ihållande högt blodtryck som oftast är resistent mot behandling. Andra symtom inkluderar svår huvudvärk, svettning, hjärtklappning (snabb puls) och illamående. Symtom av neuroblastom är buksmärta och skelettsmärta som kommer från metastatisk sjukdom.

Diagnos

För att diagnostisera binjurecancer kartlägger man den medicinska bakgrunden och gör en fysikalisk undersökning; blodprov, urinprov, röntgen och biopsi. Den medicinska bakgrunden omfattar; ärftlighet för binjurecancer, samt patientens tidigare symtom. Den fysikaliska undersökningen omfattar; palpation av buken (läkaren känner med fingrarna) för att konstatera binjuretumör.

Blodprov och urinprov
Blodprov och urinprov tas för att mäta hormonnivåer, dvs. hydrokortison, binjurebarkhormon (aldosteron) och andra substanser, t ex kalium. Patientens symtom avgör vilka prov som tas.

Röntgenundersökningar
De röntgenmetoder som används för att identifiera tumörer i bukhålan är datortomografi (CT scan) och magnetresonansröntgen (MRI). CT scan används röntgenstrålar för att ge detaljerade bilder av binjurekörteln, andra organ i bukhålan och lymfknutor. Ibland används kontrastvätska för att spåra metastaser. Vid MRI används magnetiska fält för att konstruera bilder som visar tumörer i bukhålan. Denna undersökning kan användas för att bedöma om binjuretumörer är godartade eller elakartade (maligna).

Biopsi
Biopsi är ett kirurgiskt borttagande av celler eller vävnad för mikroskopisk undersökning. Denna procedur kan användas för att ta reda på om binjureknölen innehåller cancerceller. Under biopsin används ultraljud eller CT scan för att guida en nål in i tumören för att kunna ta bort cancerceller (kallat finnålsaspiration) eller en stor mängd vävnad (kallat mellannålsbiopsi). Cellerna undersöks sedan under ett mikroskop och om cancerceller hittas klassificeras cancern i olika stadier.

Publication Review By:

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 05 Dec 2007