Behandling
Behandlingarna varierar från antibiotikabehandling till operation, beroende på den underliggande orsaken.

Benign prostatahyperplasi (BPH) kan behandlas på många olika sätt. Ett alternativ är att utesluta mat och dryck från dieten och receptfria läkemedel som irriterar prostatan och gör att den sväller upp. Mediciner (t.ex. terazosin) skrivs ofta ut för att behandla BPH. När sjukdomen inte svarar på dessa behandlingar, rekommenderas det att man opererar bort delar av körteln.

Njur- och urinblåsstenar kräver ofta procedurer som tar bort eller delar upp stenarna, samt åtgärder för att förebygga att de återkommer.

Njursjukdom behandlas efter fastställd diagnos. I allvarliga fall kan det vara nödvändigt med dialys.

Man avbryter intaget av mediciner (t.ex. kinin, rifampin, fenytoin) som orsakar hematuri.

Traumaframkallad hematuri (t.ex. slag mot njuren) behandlas enligt skadans allvarlighetsgrad, varierande från sängliggande och genomgående kliniska tester till operation eller borttagande av de skadade vävnaderna och organen i allvarliga fall.

Cancertumörer i njurarna, urinledaren, prostatan eller urinblåsan kan behandlas med strålbehandling, cellgiftsbehandling och operation.

Urinvägsblockering behandlas med korrigering eller borttagning av blockeringen.

Virusinfektioner i urinsystemet och sexuellt överförda sjukdomar, speciellt hos kvinnor, behandlas med mediciner.

Prognos
Prognosen skiljer sig beroende på den underliggande orsaken och hur patienten svarar på behandlingen.

Publication Review By:

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 05 Dec 2007