Översikt

Hematuri är förekomst av blod i urinen. Även om blodet bara kan ses i ett mikroskop eller syns med blotta ögat är hematuri ett tecken på att något orsakar blödningar i urogenitalsystemet: njurarna, urinledarna (kanalerna som leder urin från njurarna till urinblåsan), prostatakörteln (hos män), urinblåsan eller urinröret.

Blödningarna kan uppstå en eller flera gånger. Det kan indikera olika problem hos män och kvinnor. Orsakerna till detta tillstånd kan variera från icke livshotande (t.ex. urinvägsinfektion) till allvarligare (t.ex. cancer, njursjukdom). Därför bör en läkare uppsökas.

Typer

Det finns två typer av hematuri, mikroskopisk (kan endast ses med hjälp av mikroskop) och makroskopisk (kan ses med blotta ögat). Ett antal personer har mikroskopisk hematuri som inte har några märkbara orsaker (idiopatisk hematuri). Dessa personer utsöndrar vanligtvis ett högre antal röda blodkroppar.

Vid In makroskopisk hematuri är urinen rosa, röd eller mörkbrun och kan innehålla små blodklumpar. Mängden blod i urinen indikerar inte nödvändigtvis hur allvarlig det underliggande problemet är. Så lite som 1 milliliter blod kan göra urinen röd.

"Joggarhematuri" beror på upprepad skakning av urinblåsan på grund av joggning eller långdistanslöpning. Rödaktig urin som inte orsakas av blod i urinen kallas för pseudohematuri. Överdriven konsumering av rödbetor, bär eller rabarber, matfärgningsmedel och vissa laxeringsmedel och smärtstillande medel kan färga urinen rosa eller röd.

Förekomst
Hematuri uppstår hos upp till 10 % av befolkningen.

Orsaker

Det finns många hälsotillstånd som förknippas med hematuri. De vanligaste orsakerna är följande:

 • Benign prostatahyperplasi (BPH) hos män över 40
 • Njur- och urinblåsstenar
 • Njursjukdom
 • Mediciner (t.ex. kinin, rifampin, fenytoin)
 • Trauma (t.ex. ett slag mot njurarna)
 • Tumörer i urinvägarna
 • Blockeringar i urinvägarna
 • Virusinfektioner i urinvägarna och sexuellt överförda sjukdomar, speciellt hos kvinnor

Det finns sällsynta sjukdomar och genetiska störningar som också orsakar hematuri. Några av dem är:

 • Drepanocytanemi (medfödd blodstörning)
 • Systemisk lupus erytymatosus (kronisk inflammation i bindväven)
 • von Hippel-Landaus-sjukdom (medfödd sjukdom där benigna tumörer bildas på ryggmärgen, njurarna, testiklarna och andra organ)

Tecken och symtom

I många fall är blod i urinen (makroskopisk eller mikroskopisk) det enda tecknet på störningen. I andra fall kan många olika symtom förekomma, som t.ex. följande:

 • Buksmärtor
 • Minskad urinering, tveksam ofullständig tömning
 • Feber
 • Frekvent urinering (polyuri)
 • Smärta vid urinering (dysuri)
 • Smärta i sidan
 • Akut känsla av att behöva urinera

Tillbaka till toppen

Publication Review By:

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 05 Dec 2007