Gonorré

Översikt

Gonorré är en av den vanligaste STD. Den påverkar slemhinnorna i urinröret, livmoderhalsen, ändtarm, munnen, svalget och ögonen. Både män och kvinnor kan bära sjukdomen utan att känna av några symptom. Gonorré uppstår ofta med klamydia/gonokockfri uretrit (NGU).

Förekomst och utbredning

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), beräknas det att cirka 650.000 personer i USA smittas med gonorré varje år. Detta antal påvisar omkring 50 % av de årliga infektionerna eftersom så många som hälften av fallen inte rapporteras.

Förekomsten av gonorré i USA sjönk från 1985 till 1996 och ökade 9 % från 1997 till 1999. 1999 var förekomsten omkring 132 per 100.000 personer.

Omkring 75 % av fallen uppstod hos personer mellan 15 och 29. Den högsta förekomsten finns bland kvinnor mellan 15 – 19 och män mellan 20 – 24.

Krisdrabbade socioekonomiska områden har vanligtvis den högsta förekomsten, speciellt där illegala droger används och prostitution är vanligt. Gonorré uppstår oftare hos män som har sex med män än hos heterosexuella män.

Orsaker och riskfaktorer

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, vilket förökar sig snabbt när det kommit in i kroppen. Den överförs oftast genom direkt kontakt med en smittad person genom vaginal, anal eller oral sex, eller vid födseln. Oralsex är antagligen den ovanligaste formen av överföring. Smittade gravida kvinnor kan överföra sjukdomen till nyfödda (kallat vertikal överföring) där det kan orsaka bindhinneinflammation och blindhet på grund av ärr på hornhinnan.

Tecken och symptom

Symptomen kan visa sig inom 5 till 21 dagar, oftast tidigare hos män än hos kvinnor. Hos män är inflammation i urinröret (uretrit), gula eller gröna flytningar med var, smärtsam urinering och sveda och klåda de vanligaste symptomen. Penisens öppning (meatus) kan bli röd och inflammerad. När infektionen förflyttar sig upp i urinröret kan man få större behov av att urinera.

Hos kvinnor kan symptomen först vara lindriga och ofta gå oupptäckta fram till ett plötsligt och allvarligt anfall. Inflammation och rodnad på livmoderhalsen är vanligt och det kan uppstå blödningar mellan menstruationsperioderna. Uretrit orsakar smärtsam, frekvent urinering och tjocka gula flytningar. Vid senare stadium kan kanalerna och körtlarna i den genitala regionen och ändtarm påverkas.

Hos barn som får gonorré via modern, kan genital irritation och inflammation uppstå och efterföljas av flytningar.

Komplikationer
Obehandlad gonorré kan orsaka buksmärtor, kräkning, feber, ömt svalg (faryngit), artrit, hudskador och utsöndringar från ögonen. Anal och rektal klåda, anala flytningar, smärtsamma tarmrörelser och smärtsam sex kan uppstå. Gonorré kan påverka prostatan och testiklarna hos män. Hos kvinnor kan gonorré orsaka inflammatoriska sjukdomar (PID) vilket kan leda till sterilitet och utomkvedshavandeskap (extra uterin graviditet).

Obehandlade infektioner kan tränga in i blodomloppet (bakteriuri) och påverka lederna (gonokockartrit), hjärtat och hjärnan, även om det är ovanligt. Ett kännetecken på gonorré är att infektionen återkommer.

Diagnos

Gonorré diagnostiseras genom att observera symptom och betrakta personens sexuella bakgrund. Hos män tas ett prov av flytningen vilket undersöks under mikroskop för att bekräfta förekomsten av bakterien (gonokocker); infektion kan normalt diagnostiseras direkt. Hos kvinnor tas ett prov av flytningen från livmoderhalsen och bakterieodlingen kan kräva inkubation 2 dagar innan en korrekt diagnos kan göras.

Behandling

Gonorré är resistent mot penicillin, ampicillin och amoxicillin. I vissa länder är gonorré resistent mot de antibiotika som används i USA.

Medicinering såsom ofloxacin (Tarivid®) kan effektivt behandla okomplicerad gonorré. Eftersom NGU eller klamydia uppstår samtidigt med gonorré hos upp till hälften av de smittade patienterna ges ofta doxycyklin (Vibramycin®)och erytromycin (Abboticin®, Ery-Max® ) skrivs ofta ut. Dessa orala mediciner tas vanligtvis under 7 till 10 dagar.

Bieffekterna kan vara kväljningar, lätt buksmärta och diarré. Gravida kvinnor bör rådfråga sin läkare innan de tar dessa läkemedel. En uppföljande undersökning rekommenderas 3 till 5 dagar efter slutförd behandling.

Spädbarn får rutinmässigt antibakteriell antibiotika direkt efter födseln för att behandla möjlig infektion och förhindra blindhet.

Publication Review By: Under Construction

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 07 Dec 2007