Klamydia/Gonokockfri uretrit

Översikt

Gonokockfri uretrit (NGU) är en gonorréfri bakterieinfektion i urinröret hos män. NGU involverar Chlamydia trachomatis, vilken orsakar klamydia. Termen NGU anger sjukdomen hos män och klamydia anger sjukdomen hos kvinnor.

Förekomst och utbredning

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), är klamydia den vanligaste bakterieinfektionen i USA. CDC uppskattar att 3 miljoner nya fall uppkommer varje år, men på grund av att så många som 75 % av de smittade kvinnorna och 50 % av de smittade männen inte känner av några symptom rapporteras bara omkring 500.000 fall årligen.

Klamydia är vanligast bland tonåringar. Nära 75 % av alla nya fall uppkommer hos kvinnor under 25 år. Vid 30 års ålder har 50 % av alla sexuellt aktiva kvinnor smittats med klamydia. NGU är den vanligaste diagnostiserade sexuellt överförda sjukdomen hos män i USA.

Orsaker

Bakterierna sprids genom direkt sexuell kontakt, innefattande genitalierna, anus eller munnen. Flera olika typer av bakterier orsakar NGU och många går oupptäckta vid diagnos. De vanligaste är Chlamydia trachomatis (orsakar 50 % av fallen), Mycoplasma genitalium, och Ureaplasma urealyticum.

Tecken och symptom

De flesta personer som utvecklar NGU för första gången gör det 1 till 3 veckor efter sexuellt umgänge med en ny partner. Symptomen kan vara liknande de som uppstår vid gonorré och involverar en gul eller klar vätska från urinröret; smärta och ömhet i genitalierna; smärta, brännande känsla och klåda vid urinering; och låg feber. Orogenital eller oral-anal kontakt kan resultera i en svalginfektion (faryngit) och inflammation i ändtarmen (proktit). Vissa kvinnor upplever smärta eller kramper i bukens lägre del, speciellt vid samlag och vid menstruationen.

Inflammation i livmoderhalsen (cervicit) med flytningar är vanligt. De flesta infekterade kvinnorna och 50 % av de infekterade männen får inga symptom.

Komplikationer
Hos män kan obehandlad NGU orsaka epididymit, inflammation i det reproduktiva systemet vilket kan resultera i fertilitetsproblem. Symptomen uppstår i omkring 60 % av de obehandlade klamydiainfektionerna.

Omkring 40 % av kvinnorna med obehandlad klamydia utvecklar inflammatoriska sjukdomar (PID), vilket utgör en risk för infertilitet, endometrios och andra problem i det reproduktiva systemet.

Gravida kvinnor med klamydia löper en ökad risk för missfall och för tidigt avskiljande av moderkakan (abruptio placentae). Spädbarn som föds med mammor som är smittade kan lida av infektioner i ögon, öron, genitalierna och lungorna; allvarlig infektion kan vara dödligt för ett spädbarn.

Kvinnor med klamydia löper 3 till 5 gånger så stor risk att smittas med HIV om de utsätts för viruset.

Diagnos

Diagnosen omfattar observation av tecken och symptom och analys av flytningarna från urinröret (vanligtvis minst 4 timmar efter urineringen). Urinen samlas vanligtvis upp på morgonen. Man upptäcker inte alltid inflammation i urinröret. Om det finns flytningar tas ett prov som analyseras för att fastställa förekomst och identifiering av bakterierna. Man tar också blodprov för att kontrollera tecken på infektion. En liten bomullstuss sticks in på urinrörets insida för att samla upp celler vilket går till kontroll för andra STD.

Eftersom infektionen kan vara symptomfri bör personer med flera sexpartners testas årligen, även om de känner sig friska.

Behandling

Antibiotika används för att bekämpa infektionen och behandlingarna kan variera för män och kvinnor. En enskild dos azitromycin (Azitromax®) eller en 7-dagars behandling med doxycyklin (Vibramycin®, Doxyferm®, Doryx®) skrivs vanligtvis ut. Erytromycin är den föredragna behandlingen för gravida kvinnor, ammande kvinnor, spädbarn, barn och vuxna som är känsliga mot tetracyklin. Återkommande NGU som inte förknippas med återexponering kan behandlas med ett läkemedel som inte tidigare användes. Ofloxacin (Tarivid®) kan användas för återkommande NGU om värdet av de vita blodkropparna är högt.

Publication Review By: Under Construction

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 07 Dec 2007