Trikomonasinfektion

Översikt

Trikomonasinfektion är en parasitinfektion som drabbar både män och kvinnor. Hos män uppstår symptomen i urinröret. Hos kvinnor drabbas vagina och livmodern. Smittade symptomfria män smittar vanligtvis sina partners medan kvinnliga bärare också kan vara symptomfria. Trikomonasinfektion uppstår ofta samtidigt med andra STD, som gonorré och gonokockfri uretri (NGU), särskilt hos kvinnor.

Förekomst och utbredning

Förekomsten av trikomonasinfektion i USA är högre hos kvinnor än hos män. Man beräknar att 5 miljoner nya fall uppstår varje år och förekommer hos cirka 10 % av alla kvinnor som söker behandling för STD.

Under år 2000 rapporterade Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att trikomonasinfektion är den vanligaste botbara STD hos sexuellt aktiva kvinnor.

Orsaker

Trikomonasinfektion orsakas av parasiten Trichomonas vaginalis, som huvudsakligen överförs genom direkt sexuell kontakt. Den kan också spridas genom ömsesidig masturbation och genom att båda använder samma sexhjälpmedel.

Tecken och symptom

Symptomen uppstår vanligtvis 4 till 20 dagar efter infektionen. Kvinnor kan uppleva en riklig, skummande, gul-grön eller grå vaginal flytning, ibland innehållande blod, en obehaglig vaginalukt och vulvovaginal klåda och obehag. Smärtsam och frekvent urinering, vulvovaginal uppsvullnad vid sexuellt umgänge och buksmärta kan också uppstå. Det är ovanligt med blödningar på livmoderhalsen.

Symptomen hos män är ovanliga men kan innefatta en blek avsöndring från penis och smärtsam eller svår urinering.

Komplikationer
Obehandlad trikomonasinfektion har förknippats med en ökad risk för HIV-infektion. Smittade gravida kvinnor löper risk för tidig födsel, låg födelsevikt och infektion på eller bristningar i livmodern. Inflammation i prostatan (prostatit) och inflammation i urinblåsan (cystit) förknippas med trikomonasinfektion hos män.

Diagnos

Det säkraste sättet att fastställa diagnos är att ta ett prov från avsöndringarna. En bomullstuss sticks in i mannens urinrör eller kvinnans vagina för att ta ett prov. Det tar 10 dagar att erhålla resultat.

Hos kvinnor görs en undersökning av vaginavätskan under mikroskop, papsmeartest, och urinanalys. Livmodern undersöks för blödningar. Eftersom trikomonasinfektion ofta uppstår med andra STD, undersöks patienten för klamydia, gonorré, syfilis och HIV.

Behandling

Metronidazol (Flagyl®) är den enda kända medicinen som finns för att behandla trikomonasinfektion. Den ges vanligtvis i en enskild dos. Personer som tar metronidazol bör undvika alkohol direkt efter behandlingen, eftersom en kemisk reaktion orsakar kväljningar och kräkningar som följd. Bieffekterna inkluderar kväljningar, huvudvärk och magkramper. Anfall och nervskador har rapporterats hos vissa personer som tar metronidazol, även om det är sällsynt. Gravida kvinnor bör rådfråga sin läkare innan de tar metronidazol.

Medan symptomen hos män försvinner av sig själva inom några veckor, kan symptomfria män sprida infektionen till sexpartners, så behandling rekommenderas och tillämpas rutinmässigt.

Publication Review By: Under Construction

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 07 Dec 2007