Godartade njurtumörer

Godartade tumörer är icke-cancerogena. De flesta är utan symtom, upptäcks av en slump och är inte direkt livshotande.

Njuradenom
Njuradenom är den vanligaste formen av godartade njurtumörer och är vanligtvis små och outbredda utväxter. Orsaken är okänd. Eftersom de oftast är utan symtom är förekomsten okänd, trots att en undersökning fann dem i 7 - 22 % av obducerade kroppar. I sällsynta fall när de växt sig stora nog för att påverka njurfunktionen eller angränsande blodkärl kan det uppstå symtom liknande dem vid njurcancer.

Adenoma celler liknar njurcancerceller vid ett tidigt stadium under ett mikroskop. När de är i det godartade stadiet finns det för närvarande inget känt cellklassificeringssystem för att skilja dem från njurcancerceller. Många forskare och läkare bedömer dem som ett tidigt cancerstadium, och behandlar dem därefter.

Njuronkocytom
Onkocytom är en godartad och oftast osymtomatisk tumör som kan växa sig ganska stor. De kan utvecklas i hela kroppen och uppstår inte bara i njurarna. Orsaken är okänd och de uppstår oftare hos män än hos kvinnor. Oftast upptäcks de av en slump vid ultraljudsundersökning, IVP-, CT- eller MRI-scanning vid undersökning av andra sjukdomar.

I ett mikroskop påminner många onkocytomer om njurcancer i ett tidigt stadium. Många läkare ser dem som förcancerutväxter som måste tas bort med operation om inte patientens ålder eller allmänna hälsa föreskriver något annat.

Angiomyolipom
Också kallat njurhamartom. Angiomyolipom är sällsynta godartade tumörer som vanligtvis orsakas av en genetisk mutation. De kan uppstå enskilt på avskilda platser, men oftast förknippas de med den sällsynta genetiska sjukdom som kallas tuberös skleros, en sjukdom som karakteriseras av små tumörer i blodkärlen, vilka resulterar i flera bulor under huden; mental retardering; anfall; cystor i njurarna, levern och bukspottskörteln samt njurcancer i vissa fall. Omkring 80 % av personer som diagnostiseras med tuberös skleros har också angiomyolipom.

Hos patienter utan tuberös skleros uppstår dessa tumörer oftast hos medelålders kvinnor. Många fall upptäcks när patienten genomgår en CT-scanning för ett orelaterat magproblem eller lider av kraftiga blödningar på grund av att en stor tumör brustit.

Behandlingen beror på tumörens storlek och hur allvarliga symtomen är. Patienter utan symtom och de med små tumörer behandlas vanligtvis inte; istället undersöks de regelbundet med utsikt för operation om tumörerna växer och patienten börjar känna av symtom. På grund av risken att tumören brister spontant samt risken för livshotande blödning, anses patienter med stora tumörer vara kandidater för någon form av kirurgisk behandling, varierande från partiell nefrektomi till artäriell embolisering.

Fibrom
Fibrom är tumörer i bindväven i, eller runt njuren. De är sällsynta och vanligare hos kvinnor. Orsaken är okänd och de flesta känner inte av några symtom. Vanligtvis växer de runt njuren och kan växa sig stora innan de upptäcks kliniskt. Eftersom de oftast är godartade har dessa tumörer inga speciella karaktärsdrag som skiljer dem från maligna tumörer i njuren. På grund av osäkerheten vid fastställande av diagnos är partiell eller radikal nefrektomi den vanligaste behandlingen.

Lipom
Lipom är sällsynta njurtumörer som uppstår i fettcellerna inuti njurkapseln eller den omgivande vävnaden. De uppstår vanligtvis hos medelålders kvinnor, kan växa sig stora och patienten kan känna av smärta och hematuri. Som de flesta godartade tumörerna kan de utvecklas till cancer och behandlas med total nefrektomi (operativt borttagande av en njure).

Publication Review By: Under Construction

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 07 Dec 2007