Medicinsk behandling

Behandlig av prostatacancer beror på sjukdomsfasen och patientens ålder och allmänna hälsa. Äldre patienter med mindre symtom, tidig cancerfas, eller illamående kan behandlas varsamt.

Uppmärksam väntan är en rimlig åtgärd för patienter som är äldre, vid dålig hälsa, eller vid tidiga cancerfaser. Prostatacancer som inte behandlas kan dröja år för att bli problematisk. Under den tiden kan läkaren undersöka patienten om sjukdomen plötsligt skulle framskrida vilket kan signalera ett behov för en aggressivare behandling.

Hormonbehandling
Hormonbehandling för prostatacancer inbegriper användning av antiandrogener för att stoppa testosteronproduktionen, vilket prostatacancerceller använder sig av för att växa. Läkemedel som används vid hormonbehandling är Leuprolelin (Enanton depot®, Procren depot®), Triptorelin (Decapeptyl depot®), Buserelin (Suprefact Depot®), Goserelintimplantat (Zoladex®), Bikalutamid (Casodex®) och Flutamid (Eulexin®).

Bieffekter som associeras med hormonbehandling:

 • Blod i urinen (hematuri)
 • Depression
 • Förstoring av bröstvävnaden (gynekomasti)
 • Huvudvärk
 • Blodvallningar
 • Brist på energi
 • Lokal reaktion vid insättningen (t.ex. blåmärken, brännmärken, klåda)
 • Blockering av urinröret eller urinblåsan

Patienterna kan också uppleva en ökning av symtomen för prostatacancer ungefär 2 veckor efteråt, p g a en tillfällig ökning av testosteronnivåerna. Patienter med framskriden sjukdom (t ex stora tumörer på skelett, urinblåsa eller ryggmärg) kanske inte tål denna testosteronökning. När första sprutan ges av något av de ovan nämnda preparaten ges samtidigt ett antiandrogen, t ex Casodex eller Eulexin för att förhindra den tillfälliga ökningen av testosteronnivån.

Vanliga bieffekter:

 • Onormal bröstförstoring (gynekomasi), ömhet och smärta i brösten
 • Ryggsmärta
 • Förstoppning
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Blodvallningar
 • Ökad urinering
 • Sömnavbrott
 • Uppsvällning av ben och anklar (yttre ödem)

Behandling mot skelettmetastas
Zoledronsyra (Zometa®) är en bisfosfat som skrivs ut för att behandla hyperkalcemi – överkottskalcium i blodet – hos patienter med prostatacancer som har skelettmetastas (undertumörer i skelettet).

Patienter med hyperkalcemi känner av uttorkning, trötthet, kväljningar, kräkning, förvirring och kan resultera i koma utan behandling.

Skelettmetastas kan gör att benvävnaden bryts ner vilket utsöndrar kalcium i blodet. Zoledronsyra ökar benets densitet, minskar skelettförlust och reducerar risken för frakturer.

Patienter måste ha slutfört minst en injektion hormonbehandling innan man påbörjar denna behandling. Doserna ges intravenöst 15 minuter, var tredje till fjärde vecka. Man tar ett blodprov före varje behandling för att övervaka njurfunktionen.

Zoledronsyra rekommenderas inte för patienter med allvarlig njursjukdom och måste användas med varsamhet om patienten har aspirinkänslig astma och för de som tar urindrivande medicin (t.ex. hydroklorotiazid).

Bieffekterna är vanligtvis lindriga och tillfälliga. Patienterna kan uppleva följande:

 • Anemi
 • Förstoppning eller diarré
 • Trötthet
 • Sömnlöshet
 • Smärta i lederna, musklerna eller skelettet
 • Kväljningar
 • Andnöd (dyspné)
 • Kräkning

Publication Review By: Under Construction

Published: 19 Nov 2005

Last Modified: 05 Dec 2007